Ordinace


Ordinace praktického lékaře JiSy Praktik s.r.o. se nachází v lékařském domě v Mohelnici, ve 2. patře vlevo

JiSy Praktik s.r.o. nabízí příjemné prostředí nově zrekonstruované a moderně vybavené ordinace.

Výhodou je oddělení sesterny a pracovny lékaře. Můžeme tak pracovat samostatně i v úzké spolupráci. Kromě zefektivnění chodu ordinace a zkrácení čekací doby je pro Vás hlavní předností větší diskrétnost a respektování Vašeho soukromí.

Součástí ordinace je i samostatná čekárna.

Přístup do ordinace je bezbariérový.Vybavení ordinace

Naše zdravotnické zařízení je zcela moderně a nadstandartně vybaveno. V ordinaci poskytujeme vyšetření těmito diagnostickými a vyšetřovacími přístroji:
Počítačové EKG
12ti svodový počítačový elektrokardiograf pro vyšetření srdeční činnosti. Vyšetření je nenáročné a nebolestivé. Vyšetření pomáhá odhalit odchylky od běžné srdeční aktivity.
INR test
Používá při testování účinnosti antikoagulační léčby – „ředění krve“ (Warfarinem). K vyšetření se odebírá kapka krve z prstu ruky.
CRP test
CRP test pomáhá při rozhodnutí o léčbě antibiotiky, k diferenciaci bakteriálního a virového zánětu a k posouzení závažnosti zdravotního poškození. K vyšetření se odebírá kapka krve z prstu ruky.
Glukometr
Profesionální přístroj k měření hladiny cukru v krvi. K vyšetření se odebírá kapka krve z prstu ruky.
Pulzní oxymetr
Prstový pulsní oxymetr je určen pro rychlé a přesné měření saturace kyslíku a pulsu.
Močový analyzátor URI TEX
URI TEX měří kompletní močovou analýzu včetně mikroalbuminu a kreatininu.
Tlakový Holter
Kontinuální měření krevního tlaku 24h. TK Holter pro ambulantní monitorování krevního tlaku, který si v podobě malé krabičky nese pacient s sebou domů a má ho k sobě připevněn 24 hod a přístroj ho opakovaně monitoruje.
Boso ABI systém
Sloužicí k diagnostice onemocnění periferních tepen, jako ischemická choroba dolních končetin. Jednoduché, spolehlivé a přesné měření indexu kotník/paže. Stanovení rozdílu hodnot tlaku mezi pravou a levou paží. Bližší informace v ordinace.

Poskytuje také léčbu ultrazvukem a magnetoterapii. Tyto léčebné metody se používají v případě bolestivých či poúrazových stavů. Způsobují mikromasáž tkání a zvyšují jejich pružnost, prokrvení a v důsledku také ústup bolesti.