Přehled
poskytovaných služeb

Komplexní primární
péče

 • diagnostika a léčba akutních onemocnění
 • komplexní péče o pacienty s chronickým onemocněním
  (arteriální hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, obesita, nekomplikovaný diabetes mellitus 2. typu, chronická žilní onemocnění, bolestivé stavy, deprese a poruchy spánku)
 • EKG – vyšetření srdeční činnosti
 • POCT- laboratorní vyšetření přímo v ordinaci s výsledkem na počkání
  (CRP, INR, glykémie, FOB test – skryté krvácení ve stolici, orientační vyšetření moči)
 • odběry krve a moči, kultivační vyšetření
 • racionální antibiotická terapie
  respiračních a kožních infekcí
 • předoperační vyšetření
 • výživové poradenství
 • preventivní a vyhledávací postupy
  nádorových onemocnění
 • pravidelné preventivní prohlídky
  pro všechny věkové kategorie
 • posouzení zdravotní způsobilosti
  (řízení motorových vozidel, potvrzení ke studiu, sportovní činnost, zbrojní průkaz, vystavení zdravotního průkazu, atd.)
 • očkování
 • posudková činnost
 • ošetření nepojištěných osob
  (přímo hrazená péče)

Pracovně
lékařské služby

Uvažujete-li o zajištění pracovně lékařských služeb pro své zaměstnance, obraťte se s důvěrou na nás. Rádi pro Vás připravíme individuální nabídku komplexního řešení pro Vaši společnost.
 • poradenství
 • provedení vstupních, periodických, mimořádných a výstupních prohlídek zaměstnanců v našich ordinacích nebo přímo u Vás na pracovišti
 • pravidelný dozor a kontroly pracoviště
 • školení první pomoci
Samozřejmostí poskytované péče
je návaznost na kvalitní odborné služby
ambulantních specialistů a na nemocniční péči
v závislosti na typu a závažnosti vašeho onemocnění.


JiSy - rozsah poskytovaných služeb


Běžná akutní či ambulantní zdravotní péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Jsme smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven:
VZP
OZP
VOZP
RBP
ZPMVV
ČPZP
JiSy - praktický lékař pro dospělé MohelnicePraktický lékař pro dospělé

Mohelnice